Trojanske rum af Malou Da Cunha Bang. Fernisering d. 5. januar 2017

Trojanske rum
af Malou Da Cunha Bang

Fernisering: Torsdag d. 5. januar. kl. 17 – 21
Udstillingen d. 6. januar. – 15 januar. Kl. 13 – 17
Lukket mandag

Gennem rum, der på én gang er offentlige og private, fysiske og psykiske, udforsker Malou da Cunha Bang, hvordan historier, værdier, kategoriseringer og undertrykkelser er placeret i fysiske lokaliteter; Med udgangspunkt i tilsyneladende neutrale og velkendte rum udtrækker Malou da Cunha Bang de skjulte og negative strukturer som disse steder gemmer på.

Motiverne er pladser, man dagligt færdes i eller interagerer med. Det er steder som umiddelbart indgyder tryghed, men som her præsenteres på en tvetydig og usikkerhedsvækkende måde. Det ellers så velkendte har her fået blotlagt de rigide og objektiviserende rammer, som de facto konstituerer det demokratiske samfund.
Det er i disse rammer og ud fra disse golde linjer vi danner vores egen
retfærdighedssans og forventning om omsorg. De trygge rum er i Malou Da Cunha Bangs værker blevet blotlagt som geometriske og tomme strukturer, der udstiller det næsten symbiotiske forhold der eksisterer mellem individ og den statslige autoritets nærmest perverse neutralitet.

Værkerne udstiller hvordan neutralitetens perversitet forstærkes af det næsten symbiotiske forhold mellem individ og statslig autoritet: Hvordan vi placerer vores egen retfærdighedssans og forventning om omsorg inden for et dysfunktionelt systems rigide og objektiviserede rammer – de rammer, der ofte er roden til den uretfærdighed, vi forsøger at undslippe.
Malou Da Cunha Bangs blotlæggelse af de trygge rum til geometriske, tomme strukturer udstiller det næsten symbiotiske forhold der eksisterer mellem individ og statslig autoritet gennem en nærmest pervers neutralitet.

Malou da Cunha Bang er uddannet billedkunstner med en MFA fra Kungl. Konsthögskolan, Stockholm, i 2016.
Hendes kunstneriske virke omhandler primært forskellige grafiske teknikker samt video.